NRK Meny
Normal

Fare for snøskred: Ber folk vere varsame

Folk som har tenkt seg på ski i helga bør følgje med på skredvarslinga og vere varsame, åtvarar NVE.

Snøskredfare

STOR SNØSKREDFARE: NVE varslar faregrad 3, betydeleg.

Foto: Varsom.no

Varsom.no, NVEs si varslingsteneste for mellom anna snøskred, viser faregrad 3 i regionane Sogn og Fjordane, Voss og Røldal.

– Ein enkelt skikøyrar kan lette utløyse snøskred i bratt terreng. Det er ustabile forhold i desse områda, seier Karsten Muller hjå varsom.no

– Vurder din eigen kunnskap

Mykje snø i fjellet og skikkeleg ruskevêr i helga er grunnen til åtvaringa frå NVE.

– Det skuldast mykje snø kombinert med vind, og at det også finst stader med overflaterim der snødekket kan kollapse og føre til brot. Det er det som set i gang snøskred.

– Bør folk la vere å køyre utanfor løypene?

– Ein kan godt køyre puddersnø i terreng som er slakare enn 30 grader, og halde avstand frå veldig bratt terreng der det kan gå skred. Dersom ein ikkje er i stand til å vurdere skredfaren, bør ein halde seg i preparerte løyper, seier Muller.

Varselet gjeld heile helga

Folk bør setje seg inn i situasjonen før ein tek turen ut i fjellet i helga.

– Vi ventar eigentleg at situasjonen blir omtrent uendra dei neste to døgna. Det er framleis venta ein god del nysnø og vind, vi ser ikkje ei forbetring dei neste dagane.

– Folk bør følgje med på skredvarslinga og gjere gode vurderingar, seier Muller.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.