NRK Meny
Normal

Stoppar avfallslevering til Sverige

Nordfjord Miljøverk, Nomil, vil truleg droppe å levere hushaldningsavfall til Sverige.

Årsaka er ei avgiftsauke på slikt avfall frå 1.juli. Dagleg leiar Svein-Ottar Sandal seier ei avgiftsauke blir for dyr for dei.

Omlag 6000 tonn hushaldingsavfall frå Nordfjord Miljøverk går til Sverige i dag. Det betyr ei ekstrarekning frå 1.juli på rundt 2,4 millionar kroner. Derfor ligg no avfallselskapet i forhandlingar med det norske selskapet Avfallshandel på Hurum. Og Sandal trur det kan bli løysinga.

Trass i at dei no vil levere avfallet i Norge, får avfallselskapet ein utgiftsauke, men berre på ein fjerdedel av auken i Sverige.

Abonnentane vil ikkje merke noko av denne prisauken i år, men kva som skjer neste år kan ikkje Sandal seie noko om. Men frå september innfører Nordfjord ein eigen dunk til matavfallet.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.