NRK Meny

Stopp på Utvikfjellet

To trailerar står no og legg på kjettingar mellom Utvik og Karistova. Den eine har ei stor gravemaskin på lasteplanet. Det skal vere vanskeleg å passere dei. Det meldast om glatte køyreforhold og minus 17 grader på Utvikfjellet.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.