Stogga ikkje for kontroll

Føraren av eit islandsk vogntog vart i kveld meldt til politiet for å ikkje stogga i kontroll. Føraren vart og meld for å ikkje har yrksesjåførkompetanse og for to grove brot på køyre og kviletid. Vogntoget fekk køyreforbod fordi det hadde vesentleg feil på ABS bremser og EBS bremser. Vogntoget hadde også feil på fjøringssystem. Et svensk vogntog fekk overlastgebyr på 5600 kroner. Vogntoget måtte laste om lasta før det fekk køyra vidare.