NRK Meny

Stilte spørsmål om Førde-pakken

Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn (V) har i Stortinget stilt spørsmål ved kva som er årsaka til at det framleis ikkje har kome ei sak til Stortinget om finansiering av Førdepakken. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) svarar at grunnen er at ein på eit møte i mai blei samde om å vente til dei hadde fått avklart kva dokument som skulle vere med i grunnlaget. Han presiserer at forseinkinga ikkje skuldast politisk usemje, og at saka blir send til Stortinget så raskt som råd.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.