Stiftar lokallag i Sogn og Fjordane

Skeiv Ungdom får no sitt eige lokallag her i fylket. Til no har Sogn og Fjordane vore eit av svært få fylke som ikkje har eit slikt lokallag. Skeiv Ungdom er ein ungdomsorganisasjon av og for ungdom, som jobbar for alle sin rett til å vere seg sjølv, uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller seksuell orientering. Engasjerte ungdomar samlar seg i dag i Førde for å legge planar for det vidare arbeidet til organisasjonen i fylket.