NRK Meny
Normal

Forventar protestar mot fjordspenn over denne idyllen

Grunneigar kallar fjordspenn over Årdalsfjorden for øydeleggjande og uforståeleg.

Indre Ofredal - saga og mølla

HER: Fjordspennet skal gå over fjorden ikkje langt frå Indre Ofredal med den gamle saga og mølla.

Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Fredag vart det kjent at krafta frå Offerdal Kraftverk AS skal gå i eit 2,4 kilometer langt fjordspenn over Årdalsfjorden.

Regjeringa går imot ønska til Årdal kommune, som vil ha kabel i fjorden.

Det finn grunneigar Siri Benjaminsen vanskeleg å akseptere. Ho er grunneigar på Naddvik-sida av fjorden.

– Dette er eit stort vonbrot. I mange år har vi som grunneigarar, og som del av eit bygdesamfunn og ein kommune, kjempa mot at det blir bygd eit stort luftspenn over fjorden.

– Her har vi ein utbyggar som skal tene pengar på eit kraftverk i mange tiår, og så må samfunna rundt ta alle dei negative konsekvensane.

– Eg stiller spørsmål om høyringsinstituttet i kraftverksaker fungerer. For i denne saka har alle lokale høyringsinstansar gått for sjøkabel, men ikkje blitt lytta til, seier Benjaminsen.

Viktig for økonomien

Dagleg leiar Jacob Hornnes i Offerdal kraftverk og produksjonssjef i hovudaksjonæren Sognekraft, seier at eit luftspenn er viktig for økonomien i prosjektet.

– Vi har heile tida håpa på at vi skulle få fjordspenn over Årdalsfjorden. Fordi det er ganske stor differanse i utbyggingskostnad for desse to løysingane, seier Hornnes, og gjer det klart:

– Viss vi ikkje hadde fått løyve til fjordspenn, kunne det ha sparka bein under heile prosjektet, seier han.

Men Benjaminsen godtek ikkje argumentasjonen.

– Konsekvensen er vi mister det reine i Årdalsfjorden i tillegg til at store deler av landskapet langs fjorden blir øydelagt. Eg forstår ikkje at dette skal skje, eg forstår ikkje at ikkje lokalsamfunna har større innverknad på resultatet.

– Viss det er sjøkabel i fjorden som gjer at økonomien i prosjektet veltar, så er det kanskje ikkje så god økonomi i prosjektet. Då får det heller velte, meiner Benjaminsen.

Ordførar lei seg

Ordførar Arild Ingar Lægreid (Ap) er meir avmålt.

Arild Ingar Lægreid

LEI SEG: Men glad for konsesjonen. Ordførar Arild Ingar Lægreid (Ap).

Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

– Eg glad for at Offerdal Kraftverk har fått konsesjon til å bygge ut i Ofredal. Det er viktig for lokalsamfunnet. Når det gjeld sjøkabel kontra line over fjorden så har kommunestyret vore klar på at dei ynskjer sjøkabel, seier Lægreid.

– Er du lei deg for vedtaket?

– Ja, eg er lei meg. Eg håpa jo at Olje- og energidepartementet skulle høyre på kommunen.

– Reknar du med at det blir ei utbygging no?

– Det er opp til selskapet. Men det ligg nok til rette for det.

– Reknar du med protestar?

– Ja. Men det ligg ein del jordkabel inne i dette alternativet. Eg håpar det let seg gjennomføre.

Naddvik mot Brendefjell

KONSEKVENSAR: Grunneigar Siri Benjaminsen meiner det er småsamfunn som Naddvik som må bere konsekvensane for kraftutbygginga i Ofredal.

Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.