NRK Meny
Normal

Møte med Lærdal gjorde inntrykk

For andre gong i år kom statsminister Erna Solberg til Lærdal som igjen er råka av katastrofe. Ho fekk høyre korleis bygda igjen er sett tilbake i tid.

Sterke inntrykk for statsministeren

TIL LÆRDAL FOR ANDRE GONG I ÅR: Statsminister Erna Solberg vitja laurdag Lærdal mindre enn eitt år etter ho såg skadane storbrannen gjorde i bygda. Inntrykka denne gongen var like sterke.

Foto: Jan Christian Jerving

Fleire timar forseinka kom Erna Solberg til Lærdal laurdag kveld. Det er mindre enn eit år sidan ho sist besøkte Lærdal – då etter storbrannen der 17 bustadhus vart øydelagde og 71 menneske huslause.

I kveld var det varaordførar Geir Berge Øverland som orienterte statsministeren om korleis bygda på nytt er blitt råka av ei katastrofe.

– Eg orienterte om korleis flaumen råka bygda og eg fortalde om den svært spesielle situasjonen Lærdal er i med to katastrofar på mindre enn eitt år.

(Saka held fram under bilete)

Lærdal møtte statsministeren med krav

MØTTE FLAUMRÅKA OG KOMMUNEN: Varaordførar Ger Berge Øverland til venstre, kravde fortgang i sakshandsaminga då statsministeren kom til Lærdal laurdag.

Foto: Jan Christian Jerving

Sterke inntrykk på rekkje og rad

Skildringane til Øverland skal ha gjort inntrykk på statsministeren.

– Ja etter ein lang dag med mange inntrykk gjorde det også inntrykk på henne å komme hit. Mindre enn eit år sidan sist ho var her.

LES OGSÅ: Sjå oversikt over dei enorme øydeleggingane

Statsministeren har hatt ein hektisk dag der ho har møtt flaumråda i Odda, Voss, Flåm og til sist Lærdal.

– Det verka som Solberg hadde stor forståing for problema og utfordringane til kommunen.

Øverland hadde likevel ei klar oppmoding til statsministeren.

– Vi meiner staten må trå til og få ein raskare sakshandsaming. Og ikkje minst når det gjeld Naturskadefondet. Der opplever vi at det kan gå opp mot to år for å få avklaring i saker. Det må gå raskare.

Raskare og meir pengar

Lærdal kommune har store landbruksareal som mellom anna vert nytta til poteter og frukt og bær, men som no har fått skader i flaumen.

– Vi har enno ikkje oversikt over kor store skadane i bygda er blitt. Men kombinasjonen av store skader på infrastruktur og landbruksareal er veldig uheldig. Vi har mellom anna store skader på alt vatningsanlegget i dalen.

I Flåm understreka Solberg at Lærdal var ein spesiell situasjon etter at byda er råka av både brann og flaum.

– Eg synest det er kjempeleitt. Lærdal skulle fått lov å bygge seg opp att, sa statsministeren.

På veg vidare mot hovudstaden køyrde Solberg gjennom dei mest flaumråka områda i Lærdal for å sjå kor store skader som er gjort i bygda.

Slik ser det ut i Lærdal etter flaumen som herja og førte til at 31 personar var evakuert.
Bønder føler seg ikkje trygge på vegen med traktor
Orkanen Tor var ikkje ekstrem nok
Ordninga bør endrast