NRK Meny
Normal

Sterk orkan- men kraftigare i 1992

Vindkasta ved Kråkenes fyr har på det meste vore på 53 meter per sekund, langt over orkan. Men vinden var endå sterkare i 1992.

Uvêret sette sitt preg på sjøen ved Granesundet ved Askvoll i natt
Foto: Steinar Bauge

Dette er noko av konklusjonane frå Meterologisk Institutt i Bergen etter det siste uværsdøgnet.

Bygningar og tre har blåst ned, område på land har vore oversvøymde, vegar er strengde og straum- og mobilnett har brote saman. Dette er nokon av dei dramatiske verknadene av "Dagmar".

Kraftigare for 20 år sidan

Men dei som har hevda at "Dagmar" har vore sterkare enn nyttårsorkanen i 1992 tek feil.

-Alle målingane våre viser at orkanen i 1992 var kraftigare enn orkanen i år. Det var ingen målingar på Kråkenes Fyr i 1992, men til dømes på Svinøy var vinden strekare i 1992 enn i år, seier Dag Kvamme ved værsvarslinga i Bergen.

Kraftigast på Svinøy Fyr

I 1992 vart det målt 62 meter per sekund på Svinøy, medan det vart målt 51 meter per sekund i år. Også på Vigra på Sunnmøre, på Sandane og på Sogndal Lufthamn Haukåsen vart det målt sterkare vind i 1992. På Sandane Lufthamn Anda vart vinden i 1992 målt til 51 meter per sekund, mot 43 meter per sekund i år.

-Beregningar viser at skadepotensialet var nesten dobbelt så stort i 1992 som i år, seier Kvamme.

Lokale variasjonar

-Korleis forklarer du dette, for skadene etter årets orkan er store?

-Det er store lokale skilnadner, og på enkelte stader kan det vere at årets orkan var sterkare enn i 1992. Men samla sett var vinden ein god del kraftigare i 1992. I indre fjordstrok er variasjonane ekstra store. Dette fordi vinden på enkelte stader går ned fjellsidene og slår til for fullt, seier Kvamme.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.