NRK Meny
Normal

Stengjer fødestova i sommar

Den forsterka fødestova i Lærdal vert stengt i seks til åtte veker i sommar. Det har administrasjonen i Helse Førde bestemt.

Lærdal sjukehus

HER VERT DET STENGT: Fødestova ved Lærdal sjukehus vert i sommar stengt i seks til åtte veker.

Foto: unknown / NRK

Bakgrunnen for stenginga er at helseføretaka manglar tre operasjonssjukepleiarar. Styreleiar Clara Øberg seier dei stengjer med tung hjarte.

- Vi beklagar at vi må gjere det, men vi har rett og slett ikkje folk til å halde ope, seier Øberg til NRK etter styremøtet fredag.

Får ikkje tak i vikarar

Trass i iherdige forsøk i både inn- og utland, har ikkje Helse Førde greidd å skaffe vikarar. Det opplyste administrerande direktør Jon Bolstad under styremøtet på Tronvik fredag føremiddag.

- Eg synst det er leitt at det skal bli slik, sa Bolstad i si orientering.

Og Bolstad seier helseføretaket har prøvd alt dei kan å skaffe til vege vikarar som kan arbeide på fødestova i sommar.

- Vi har prøvd vikarbyrå og vi har ringt dei som har vore her tidlegare. Vi har også lyst ut stillingane i norske og utanlandske tidsskrift, og brukt internett. Men det er ingen som vil bruke sommaren sin i Lærdal, seier Bolstad til NRK.

(Artikkelen held fram under biletet)

Administrerande direktør i Helse Førde, Jon Bolstad, i midten

BEKLAGER: Både administrerande direktør, Jon Bolstad (midten) og styreleiar Clara Øberg seier det er beklageleg at dei må stengje fødestova i sommar.

Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK

Prioriterer ortopedi

Han forklarar at dei har vurdert fleire alternativ for korleis å løyse situasjonen.

- Vi kunne ha stengd ned alt som har med operasjon å gjere i Lærdal i fire veker. Men vi meiner det er eit dårlegare alternativ, fordi vi ønskjer å sikre drifta på skadepoliklinikk og ortopedi i denne perioden, seier Bolstad.

Vert ikkje stogga av helsedepartementet

Den forsterka fødestova i Lærdal har ein spesiell status sidan den vart oppretta i statsråd.

NRK har vore i kontakt med helsedepartementet som seier stenginga ikkje må godkjennast av dei.

Øberg på si side beklagar at stenginga.

- Men har du ikkje folk, så har du ikkje folk. Når vi har leitt etter folk i både inn- og utland, så har vi ikkje noko val, seier Øberg til NRK.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.