Stengde fylkesvegar

Fylkesveg 92 Vik - Arnafjord og fylkesveg 331 Urnes - Skjolden, er begge stengde i kveld og i natt på grunn av rasfare. Fylkesveg 609 mellom Førde og Askvoll er også stengd ved Hundsåna.