NRK Meny

Stengde fjellovergangar

Riksveg 13 over Vikafjellet, fylkesveg 50 Aurland–Hol og fylkesveg 53 Årdal–Tyin er i dag stengde på grunn av uvêr. Riksveg 13 Vikafjellet vert ikkje opna i dag, melder Statens vegvesen. På riksveg 52 Hemsedalsfjellet og på Europaveg 16 over Filefjell kan det verte innført kolonnekøyring på kort varsel. Les oppdaterte vegmeldingar her.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.