NRK Meny

Stengde fjellovergangar

Fjellovergangane Vikafjellet og Hol-Aurland er torsdag morgon framleis stengde. På Vikafjellet er det stengt grunna oppryddingsarbeid, og her blir det gjort ei ny vurdering rundt eventuell opning klokka 08. På Hol-Aurland gjekk det i går eit snøras, og det blir gjort ei ny vurdering her klokka 09 i dag. På dei andre fjellovergangane inn og ut av fylket er det ope for fri ferdsle ifølgje Vegvesenet.

Første hybridferje er på plass på Anda-Lote
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.