Stengd på grunn av flom

Fylkesveg 691 på strekninga Gjengedal - Aa bru er stengd på grunn av flom. Fleire riks- og fylkesvegar er stengde på grunn av vêret.