Steinras i Gaular

Det har gått eit steinras på fv. 610 mellom Tormodset og Hestebeit i Gaular. Det skal vere to steinar som har kome ned i vegen. Det er redusert framkomst på staden, og entreprenør er på veg.

Ras
Foto: EIVIND KVAMMEN