Steinras i Flåm

Kommunal veg 425 aust for Flåm stasjon i Aurland kommune er stengd på grunn av eit steinras som stengjer heile vegbana. Vegvesenet veit endå ikkje noko om kor tid vegen vil bli rydda.

Steinras på kommunal veg i Aurloand kommune
Foto: NRK-tipsar