NRK Meny
Normal

Steinalderfunn i Hornindal

I Hornindal er det gjort arkeologiske funn frå steinalderen.

Det funne spor etter forhistorisk jordbruk som er datert til perioden frå år null til 400 etter vår tidsrekning.

Det er også registrert produksjon av reiskap og våpen.

Funna er gjort i samband med planlegginga av Kvivsvegen på E39.

Det er svært sjeldan at ein kjem over funn frå denne tida.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.