Statnett vann i tingretten - men grunneigarane varslar anke

Grunneigarane har kjempa hardt for å unngå den omstridde 420 kilovoltslina som går via Ålfoten gjennom fylket. Statnett vann første runde i tingretten. Men grunneigarane har tenkt å anke avgjerda.

Myklebustdalen i Ålfoten i Bremanger

VIL IKKJE: Grunneigarane vil ikkje gi seg, og varslar ny runde i retten for å unngå kraftliner i Myklebustdalen i Ålfoten i Bremanger.

Foto: Hilde Myklebust

– Eg ser ikkje på det som eit endeleg vedtak. Vi kjem til å anke vidare til lagmannsretten, seier grunneigar Ole Jonny Myklebust Elde.

Grunneigarane på Myklebust i Ålfoten i Bremanger kjempar og taper, men dei nektar å gi seg.

Den omstridde kraftlina mellom Ørskog og Fardal reiser seg i begge endar, men i Ålfoten har framleis ikkje hogstapparata og gravemaskinene fått kome til.

Vil kjempe til det siste

Siste slag i rettsapparatet var i tingretten i Førde. Der fekk Statnett fullt medhald i å bygge slik som dei har tenkt. Men grunneigarane kjem til å anke avgjerda frå tingretten.

– Det kostar, men det er uansett verdt å ta denne kampen. Det er det mange grunnar til, seier Elde.

Det var i desember 2011 at Olje og energiminister Ola Borten Moe trossa fagetatane og la kraftlina gjennom Myklebustdalen i Ålfoten, i staden for i nabodalføret Førdedalen.

Flytta lina frå Sp-folk sine eigedommar

Seinare kom skuldingane om kameraderi i Senterpartiet, fordi lina vart flytta vekk frå Sp-folk sine eigedommar.

Det kostar, men det er uansett verdt å ta denne kampen. Det er det mange grunnar til,

Ole Jonny Myklebust Elde

Kommunikasjonssjef i Statnett Martha Hagerup Nilson, meiner slutninga i retten i går er viktig.

– Å få på plass Ørskog-Sogndal betyr mykje for straumforsyninga i Sogn og Fjordane og Midt-Norge. Dette er ei avklaring vi har venta på. Vi vil starte bygginga, ja, seier Nilson.

Skal møte MD i retten

Snart skal grunneigarane i Ålfoten i ny rettssak, denne gongen mot Miljøverndepartementet i tingretten i Oslo. På same tid veit Myklebust EIde at landet snart får ny regjering.

Høgre har kritisert dei raudgrøne i kraftige ordelag fordi dei flytta trassen i Ålfoten, no vil Myklebust Elde at orda skal bli omgjort til handling.

– Vi ventar at dei set seg inn i saka, gjer om vedtaket, og legg lina tilbake til Førdedalen, seier Elde.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.