NRK Meny

Startar nytt tilbod til pårørande

Nordfjord psykiatrisenter ved Nordfjord sjukehus startar no med eit tilbod til dei som er pårørande til menneske som slit med rus. Dei kallar tilbodet Møteplassen, og målet er å utveksle erfaringar og redusere belastninga som mange opplever. – Det er eit stort behov for eit slikt tilbod, seier Hilde Manseth som har vore med å starte opp tilbodet.