NRK Meny
Normal

Politiet startar avhøyr i mobbesak denne veka

Politiet tek til med å avhøyre dei involverte partane i mobbesaka i ytre Nordfjord denne veka. Det er vel to veker sidan eit foreldrepar melde rektoren og ein lærar ved ein barneskule i ytre Nordfjord fordi dei meiner barnet deira har vorte mobba på skulen.

Lensmann i Vågsøy Tormod Hvattum

STARTAR AVHØYR: Regionlensmann i Nordfjord, Tormod Hvattum, håpar alle avhøyra i saka er ferdige i løpet av to veker.

Foto: Hildegunn Løken Holtan / Fjordenes Tidende

– Vi har brukt litt tid på å setje oss inn i ein omfattande dokumentasjon som ligg ved politimeldinga, seier regionlensmann i Nordfjord, Tormod Hvattum.

Det var i byrjinga av juni at eit foreldrepar politimelde rektoren og ein lærar ved ein barneskule i ytre Nordfjord fordi dei meiner barnet deira har vorte mobba på skulen, og at skulen ikkje har gjort nok for å rydde opp.

– I løpet av denne veka kjem vi til å starte med avhøyr i saka, seier Hvattum.

Vil ikkje kommentere kva mobbing det er snakk om

Politiet ønskjer raskast råd å få snakka med dei involverte partane i saka.

– Vi kjem til å snakke med både foreldre og tilsette ved den skulen det gjeld, seier Hvattum.

Han ønskjer ikkje å kommentere noko om kor alvorleg mobbing barnet har vore utsett for.

– Nei, det ønskjer vi ikkje å seie noko om. Det må vi eventuelt komme tilbake til når vi har komme lenger i etterforskinga, seier Hvattum.

Kjem til å prioritere saka

Regionlensmannen understrekar at politiet ikkje har teke imot fleire politimeldingar om liknande saker.

– Eg har ikkje registrert noko slikt per i dag, seier Hvattum.

Han seier det er vanskeleg å seie noko om kor lang tid saka vil ta for politiet å nøste opp i.

– Det er alltid vanskeleg å seie noko om det, for det kjem an på kva som skjer. I tillegg er det snart ferietid. Men dette er ei sak som vi skal prøve å prioritere i den grad vi har mannskap til å setje inn, seier Hvattum.

Han trur ein veit meir i løpet av dei to neste vekene.

– Då vil vi iallfall ha teke unna hovuddelen av avhøyra, seier Hvattum.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.