NRK Meny

Står fast på Strynefjellet

To utanlandske trailerar står fast på riksveg 15 mellom Ospelitunnelen og Grasdaltunnelen – i retning Skjåk. Dei sperrer deler av vegbanen, men det skal vere passasje. Ifølgje politiet arbeider sjåførane med å setje på kjettingar. Politiet opplyser at det er godt vinterføre med to-tre minusgrader. Det er ikkje sendt politipatrulje eller bergingsbil til staden.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.