NRK Meny
Normal

Stampa-undersøking står i stampe

Arbeidet med å vurdere rassikring av fjellpartiet Stampa i Aurland, vert skrinlagd.

Video nsps_upload_2009_9_24_17_45_6_2417.png

Fjellpartiet kan føre til tsunami dersom det rasar ut, og kommunen har brukt over 30 millionar kroner på å vurdere skredfaren.

Ikkje meir frå staten

Staten vil ikkje løyve meir midlar til undersøkingane, og prosjektleiar i kommunen Bjørn Sture Rosenvold seier at dei no må skrinlegge vidare arbeid.

- Ein kjem ingen veg utan midlar. Kommunen kan forskottere ein del, men det er grenser for kor langt vi kan forskottere på prosjektet også, seier han.

  • (ARTIKKELEN HELD FRAM UNDER TV-INNSLAGET)
Video nsps_upload_2008_11_11_11_23_41_682.jpg

Bli med i helikopter over Stampa.

Må bore

Fjellområdet har store djupe sprekker med vatn. Blir det for mykje vatn, kan store delar av Stampa falle i fjorden. For å undersøke faren, må ein bore i fjellet . Ei eventuell sikring av fjellet kan koste milliardar .

- Vi har gjort nokre nye funn som tilseier at vi burde bore. Eg sende søknad om det i byrjinga av juli, men har ikkje fått svar på den og heller ikkje gjennomslag på vidare økonomisk oppfølgjing, seier Rosenvold.