Stal to tønner med tomhylser

Politiet er interessert i tips etter at to tønner med tomhylser er stolne ved skytebana i Stryn.

Tjuveriet av dei to blå 200 literstønnene med tomhylser har skjedd mellom måndag ettermiddag og tysdag ettermiddag.

Ifølgje politiet kan tjuvane stole hylsene fordi det er verdi i metallet. Dei er interessert i tips om folk har sett tønnene eller bilar i nærleiken av skytebana.

Politiet oppmodar også andre skyttarlag til å ha sine skytebaner under oppsyn. Dei som har opplysningar kan ringje 02800.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.