NRK Meny

Stal frå pasient

Ein sjukepleiar er dømd for å ha stole pengar frå pasientar i omsorgstenesta i ein sunnfjordkommune, skriv Firdaposten. Ved fleire høve stal sjukepleiaren pengar frå ei mappe. Til saman forsvann 8000 kroner. Vedkomande tilstod og forklarte tjuveriet med økonomiske problem. No har tingretten dømd personen til fengsel på vilkår i 14 dagar og ei bot på 5000 kroner.

Teaterfestivalen i Fjaler  
Frida Melvær møtte innbygarane dagen derpå
Milliongåve til Redningsselskapet som takk for innsatsen