NRK Meny

Stal frå pasient

Ein sjukepleiar er dømd for å ha stole pengar frå pasientar i omsorgstenesta i ein sunnfjordkommune, skriv Firdaposten. Ved fleire høve stal sjukepleiaren pengar frå ei mappe. Til saman forsvann 8000 kroner. Vedkomande tilstod og forklarte tjuveriet med økonomiske problem. No har tingretten dømd personen til fengsel på vilkår i 14 dagar og ei bot på 5000 kroner.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.