NRK Meny

Stakk av frå kontroll

Sju tunge køyretøy fekk skriftlege manglar og seks fekk bruksforbod under ein kontroll på E16 ved Håbakken i Lærdal i går kveld og i natt. To førarar fekk overlastgebyr på 4.700 kroner, medan ein fekk gebyr for manglande vornkort. Ein svensk turbuss stakk av frå kontrollen som vart avslutta klokka 03.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.