NRK Meny

Stakk av etter bilkrasj

Ein polsk mann busett i Nordfjord vart i Fjordane tingrett dømd til 18 dagar fengsel på vilkår etter ein lite heldig køyretur tidlegare i haust. Prøvetida vart fastsett til to år. Mannen var aktlaus bak rattet og krasja inn i ein parkert personbil før han forlét åstaden utan å varsle politiet. Han vart òg dømt for å ha inntatt alkohol etter hendinga, sjølv om han burde ha skjønt at saka ville bli etterforska av politiet. Vedkomande tilstod utan atterhald i retten. I tillegg til fengselsdomen fekk mannen ei bot på 18 000 kroner og mister i tillegg førarkortet i atten månader.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.