NRK Meny
Normal

Kommunalminister stadfestar snøscooterforsøk

Kommunal og moderniseringsdepartementet stadfesta i dag 87 lokale forskrifter om kommunalt forsøk med snøscooterløyper. Luster kommune er ein av 87 kommunane som får ta del i forsøket.

Snøscooter

STADFESTAR SNØSCOOTERFORSØKET: Kommunal- og moderniseringsdepartementet stadfesta i dag snøsccoterforsøket.

Foto: Torje Bjellaas

– Det er ei gledeleg melding at regjeringa i større grad legg opp til at kommunen kan forvalta si eiga utmark, seier ordførar Ivar Kvalen i Luster til NRK.no.

– Tillitserklæring til kommunane

– Dette er eit klarsignal til den enkelte kommune, som no kan gå i gang med det kommunale planarbeidet. Den enkelte kommune skal dermed kunne ha snøscooterløypene klare til neste sesong, seier Jan Tore Sanner i ei pressemelding.

Kommunalministeren viser til at han har stor tillit til at kommunane skal ivareta sitt forvaltningsansvar på ein god måte.

Han presiserer at forsøket skal skje innan fastsette rammer i forskrifta og at forsøket ikkje er ein frislipp for scooterkøyring. Men at kommunane no kan gå vidare med reguleringsarbeidet der dei blant anna skal ta omsyn til friluftsliv og naturmangfald.

Luster ein av 87 kommunar

Luster kommune er ein av dei i alt 87 kommunane som blir ein del av snøscooterforsøket og ordførar Ivar Kvalen er nøgd med stadfestinga frå kommunalministeren.

Ivar Kvalen

NØGD: Ordførar i Luster kommune er nøgd med at Luster kom med i snøscooterforsøket.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

– For Luster kommune inneber dette at der det er frivilligheit og ynskje om det kan ein leggje til rette for scooter-trasear i område som ikkje er i konflikt med verneinteresser, vilt eller andre friluftsinteresser, fortel ordførar Ivar Kvalen.