Spyttar inn pengar i Vitensenter

Fylkespolitikarane spyttar inn 660.000 kroner i det planlagde Vitensenteret Kaupus i Kaupanger. Fylkeskommunen skal eige 1/3 av selskapet. Det er tenkt at bedrifter, kommunar og skular skal eige resten. Det populærvitksaplege opplevingssenteret skal gjere born og unge meir interesserte i naturfag. Det var eit samrøystes fylkesting som vedtok å bli medeigar.

Fylkestinget i Sogn og Fjordane
Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK