NRK Meny

Sprøyting drep bier

Bringebærdyrkar Ola Hopperstad på Vangsnes seier til Sogn Avis at han meiner mange av yrkesbrørne hans tek livet av bier når dei sprøytar med plantevernmiddel på dagtid. Han har sett ut bikuber for å auke pollineringa i bærfelta. Men ulovleg sprøyting på dagtid tek livet av biene, og no er det snart ikkje att bier i kubene, seier han til avisa.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.