NRK Meny

Spesielt kulturlandskap i Lærdal

Landbruksdirektoratet ser på Lærdal som eitt av dei mest verdifulle kulturlandskapsområda i landet. Midtre Lærdal er eit av 21 område som er aktuelle for å bli tekne med i den nasjonale ordninga Utvalde kulturlandskap i jordbruket, opplyser fylkesmannen i ei pressemelding. Det vert no arbeidd med ein søknad om å få bli med i ordninga som skal sikre at landskapet vert halde i hevd.

Vegopning på Bergum i Førde kommune