NRK Meny

Spesielt kulturlandskap i Lærdal

Landbruksdirektoratet ser på Lærdal som eitt av dei mest verdifulle kulturlandskapsområda i landet. Midtre Lærdal er eit av 21 område som er aktuelle for å bli tekne med i den nasjonale ordninga Utvalde kulturlandskap i jordbruket, opplyser fylkesmannen i ei pressemelding. Det vert no arbeidd med ein søknad om å få bli med i ordninga som skal sikre at landskapet vert halde i hevd.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.