Fylkeslaget ynskjer at nokon frå Sogn og Fjordane skal ta over etter desse

Fylkesleiar i Senterpartiet, Karen Marie Hjelmeseter, seier det er fleire aktuelle kandidatar å spele inn til ny partileiing.

Liv Signe Navarsete, Ola Borten Moe og Trygve Slagsvold Vedum

KVEN SKAL TA OVER: Det er det store spørsmålet i Senterpartiet no. Fylkeslaga har frist til 23. februar med å kome med aktuelle kandidatar.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Fylkeslaga i Senterpartiet har frist fram til 23. februar med å spele inn sine kandidatar til nytt sentralstyre. Fylkesleiar, Karen Marie Hjelmeseter, seier dei skal ha ein god prosess fram til dei kjem med sine forslag.

– Vi skal bruke tida vi har til rådvelde, og kome med forslaga når dei er klare. Her er mange personar frå fylket som kan vere aktuelle å spele inn. Vi skal tenkje på dei rette personane.

Vil sende tydelege signal om representasjon

Etter mykje uro i partileiinga varsla partileiar Liv Signe Navarsete sin avgang i januar, og ho bad då også om at heile leiinga blir bytta ut. Hjelmseter er klar på at eit nytt styre må ha nokon frå fylket.

– Sogn og Fjordane er eit tungt senterpartifylke. Vi kjem til å vere tydelege på at vi ynskjer nokon frå fylket inn i sentralstyret. Partileiinga og styret må spegle heile landet, det er viktig. Sentralstyret må ha ein viss geografi og representere alle delane av landet, seier Hjelmeseter.

Karen Marie Hjelmeseter

VIL VERE REPRESENTERTE: Fylkesleiar i Sp, Karen Marie Hjelmeseter, seier dei sende tydelege signal om at nokon frå fylket må vere i leiinga eller sentralstyret.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Diskusjonen har også gått på om dei som inngår i leiinga også må sitte på Stortinget. Frå Sogn og Fjordane er det berre Liv Signe Navarsete som representerer Sp på Stortinget.

– Det er ikkje noko krav om den eller dei må sitte på Stortinget, men vi skal diskutere det i fylkeslaget. Så er det opp til valkomiteen å ta avgjersla på kven dei ynskjer.

Held namna tett til brystet

Om fylkeslaget kan spele inn Liv Signe Navarsete som ein kandidat til å halde fram i styret vil ikkje Hjelmeseter meine noko om i dag.

– Eg vil ikkje diskutere personar no, og har ikkje tenkt gjennom om vi vil spele ho inn som ein kandidat. Vi får vente på prosessen vi har i vårt fylkesstyre, seier fylkesleiaren.

Det er førebels uklart korleis fylkeslaget vil legge opp prosessen med å kome fram til namna som skal spelast inn. Det ekstraordinære landsmøtet i partiet blir halde 7. april.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.