Sp vraka Ap i Stryn

Torstein Tvinnereim frå Venstre held fram som varaordførar i Stryn medan Høgre-ordføraren blir bytta ut med Per Kjøllesdal frå Senterpartiet, skriv Fjordingen. Valvinnaren fekk med seg Venstre, KrF og Framstegspartiet på eit valteknisk samarbeid. Dei var først samde med Ap, men vart ueinige om korleis dei skulle fordele formannskapsmedlemmar.

Per Kjøllesdal
Foto: Harald Kolseth / NRK