NRK Meny

Søppelfylling forseinkar vegbygging

Funnet av ei gamal søppelfylling forseinkar arbeidet med eit nytt vegkryss på riksveg 5 like utanfor Førde. Etter at fyllinga vart oppdaga er det til no teke opp 62 tonn metallskrap og ti tonn bildekk, det skriv Firda. Ifølgje Vegvesenet vil arbeidet i området bli forseinka med ein månad, og ekstraarbeidet vil truleg koste millionbeløp. Vegarbeidet i dette krysset er ein del av den såkalla Førdepakken, der ei rekkje vegar i og rundt sentrum av Førde skal byggast ut.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.