NRK Meny

Solid resultat for banken

Sparebanken Sogn og Fjordane auka resultatet etter skatt med 60 millionar i første halvår i år, samanlikna med i fjor. Resultatet er 206 millionar etter skatt. – Endeleg ser me vekst også i utlåna våre til næringslivet, seier banksjef Arvid Andenæs. Banken seier at satsinga deira på utflytta ungdom gir resultat avgjerande for det gode resultatet.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.