Søknadsauke etter avlingssvikt

Det har vore ein massiv søknadsauke etter avlingssvikt i Luster, skriv Sogn avis. 49 søknadar har blitt registrert. Normalt kjem det rundt fem stykk. Det er den ekstraordinære varme og tørre sommaren som er årsaka.