NRK Meny

Søkjer om dispensasjon

Den nye storkommunen i indre Sunnfjord vil halde fram med fire ulike satsar på eigedomsskatt fram til 2021, det skriv avisa Kommunal rapport. Ifølgje Kommunal Rapport er det fordi kommunane ynskjer tid nok til å harmonisere dagens satsar som er ulike. I dag opnar ikkje lova for ulike satsar i ein og same kommune. Kommunane har difor søkt Kommunaldepartementet om unnatak frå lovverket.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.