Søkjer om dispensasjon

Den nye storkommunen i indre Sunnfjord vil halde fram med fire ulike satsar på eigedomsskatt fram til 2021, det skriv avisa Kommunal rapport. Ifølgje Kommunal Rapport er det fordi kommunane ynskjer tid nok til å harmonisere dagens satsar som er ulike. I dag opnar ikkje lova for ulike satsar i ein og same kommune. Kommunane har difor søkt Kommunaldepartementet om unnatak frå lovverket.