NRK Meny
Normal

Sognefjorden skal undersøkast

Statens Forureiningstilsyn har gitt inntil 625.000 kroner til undersøkingar av miljøtilstanden i Sognefjorden.

Det er fylkesmannen som er ansvarleg for prosjektet, der fleire kommunar og verksemder er med.

Prosjektet skal mellom anna kartleggje eventuelle miljøgifter i Sognefjorden.