Sognebåten skal gå til Sogndal

Fylkesutvalet vil ikkje flytte endestoggen på Sognebåten. Det betyr at båten framleis skal stoppe i Sogndal som den gjer i dag. Grunngjevinga er at det vil koste for mykje pengar å flytte endestoppen. Det skriv Sogn Avis. Både reiselivet i indre Sogn og eit fleirtal i samferdsleutvalet ville flytte endestoggen til Flåm. Det er fylkestinget som tek endeleg avgjerd i saka.

M/S Njord Norled
Foto: Norled