NRK Meny

Sogn og Fjordane på karaktertoppen

Karaktersnittet i Sogn og Fjordane er over det nasjonale gjennomsnittet i 23 fag, og fylket gjer det spesielt bra i norskfaget. Det kjem fram i dei førebelse resultata på sentralgjeven skriftleg eksamen frå våren 2017, som Utdanningsdirektoratet har lagt fram. Over 1000 elevar, som alle får dei same oppgåvene, og i alt 33 fag er medrekna. I 11 fag utmerkar Sogn og Fjordane seg med høgast karaktersnitt, og resultatet i norsk hovudmål er det beste sidan fylkeskommunen begynte å føre statistikk.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.