NRK Meny

Sogn og Fjordane på karaktertoppen

Karaktersnittet i Sogn og Fjordane er over det nasjonale gjennomsnittet i 23 fag, og fylket gjer det spesielt bra i norskfaget. Det kjem fram i dei førebelse resultata på sentralgjeven skriftleg eksamen frå våren 2017, som Utdanningsdirektoratet har lagt fram. Over 1000 elevar, som alle får dei same oppgåvene, og i alt 33 fag er medrekna. I 11 fag utmerkar Sogn og Fjordane seg med høgast karaktersnitt, og resultatet i norsk hovudmål er det beste sidan fylkeskommunen begynte å føre statistikk.

Stor auke i bedriftar som tilbyr opplevingar til turistar
Fotballfeber i Florø før tidenes første fjerderundekamp i cupen
veger, arbeid med reparering etter flommen, hotell, gjestehus, parkeringsplasser med busser, busser