NRK Meny

Snart opnar fylkesvegane att

Totalt har seks fylkesvegar vore stengde grunna rasfare i natt. I tillegg har fylkesveg 53 mellom Tyin og Årdal vore stengt for trafikk. Mellom klokka ni og halv ti er alle vegane venta å vere opne igjen. Vegtrafikksentralen ber folk vere merksame på at det kan ligge is enkelte stader på vegane som har rasa ned.