Slutt for industribedrift i Sogn

Industribedrifta Petal As i Vik er konkurs og 13 tilsette mister jobben, det skriv Sogn Avis. Bedrifta har levert skreddarsydde metallfasadar og er etterkomaren til Vik industriar. Tillitsvald Jarle Hønsi seier til avisa at dei tilsette tek konkursen tungt. Han håpar det kan kome inn nye eigarar som vil satse vidare i Vik.