Slik vil dei lokke turistar

Den eldste kraftstasjonen i Høyanger, også kjent som K1, skal utviklast til å bli ein spektakulær attraksjon. Det er målet til Høyanger kommune, fylkeskommunen og Statkraft. Dei startar no opp eit prosjekt for å ta vare på røyrgata, trallebana og trappene knytte til kraftanlegget. Tanken er at dette kan nyttast som attraksjonar for turistar og bidra positivt til friluftsopplevingar for folk som bur i Høyanger.

Røyrgata K1 i Høyanger
Foto: Gaute Ljotebø