NRK Meny

Slik skal dei slå Google

Ei felles annonseplattform med Schibsted, Amedia og Polaris er det einaste som kan hjelpe norske medium i kampen mot Google og Facebook. Men Amedia sit framleis på gjerdet. Mediehusa opplever at den norske annonsemarknaden søkjer seg mot digitale aktørar som til dømes Facebook. Med annonseinntekter i fritt fall må fleire i bransjen seie opp tilsette. Også her i fylket fryktar tillitsvalde at det blir nedbemanningar.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.