NRK Meny

Slik skal dei slå Google

Ei felles annonseplattform med Schibsted, Amedia og Polaris er det einaste som kan hjelpe norske medium i kampen mot Google og Facebook. Men Amedia sit framleis på gjerdet. Mediehusa opplever at den norske annonsemarknaden søkjer seg mot digitale aktørar som til dømes Facebook. Med annonseinntekter i fritt fall må fleire i bransjen seie opp tilsette. Også her i fylket fryktar tillitsvalde at det blir nedbemanningar.

Aksjonistar i rettsal, aksjonistar lenkar seg fast på Engebøfjellet
Teaterfestivalen i Fjaler  
Frida Melvær møtte innbygarane dagen derpå