NRK Meny
Normal

Brukar 4 millionar for å sikre SFE

LEIKANGER (NRK): Fylkespolitikarane er livredde for kva som skal skje med "pengemaskina" Sogn og Fjordane Energi i ein ny Vestlandsregion.

Avrøysting i fylkestingssalen

AVRØYSTING: Høgre, Venstre, Frp og MDG nådde ikkje fram med sitt forslag. Eit fleirtal bestemte at aksjane i SFE skal flyttast over i eit holdingselskap.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Eit stort fleirtal i fylkestinget ønskjer å bli del av ein større region på Vestlandet. Men dei vil ha pengane sine for seg sjølv.

Difor var eigarskapen i Sogn og Fjordane Energi sett på sakskartet. Fylkeskommunen eig 48,15 prosent av selskapet.

– Det handlar om store verdiar. Eit kraftverk er eigentleg ei pengemaskin. Frå 2001 og fram til i dag er det kome 1200 millionar kroner i utbytte frå SFE. Vi må sikre desse verdiane i fylket, sa fylkesleiar Sigurd Reksnes i Senterpartiet.

Hallar mot holding

Forslaget frå fylkesrådmannen var at han fekk fullmakt til å flytte aksjane over i eit holdingselskap (slik dei gjorde med Fjord1 i si tid). Og så bruke inntil 4,4 millionar kroner på å leige inn konsulentar som kan rådgje om vegen vidare.

– Frp vil ikkje flytte aksjane inn i eit holdingselskap. I alle fall ikkje før vi skal bruke 4 millionar kroner på å spørje om råd. Det vil stenge mange dører for oss, sa Frank Willy Djuvik.

Stein Malkenes i Miljøpartiet Dei Grøne var samd:

– Er ikkje dette det same vi gjorde i Fjord1-saka? Der medeigaren (Havila) oppfatta det som ein manøver for å omgå forkjøpsretten. Vi bør utsetje holdingselskapet til vi har fått råd om kva som er best.

Fylkespolitikarar i diskusjon

DISKUSJON: Fylkespolitikarane var i tvil om korleis dei best skulle sikre verdiane i SFE. F.v. Jakob Andre Sandal (SV), Sigurd Reksnes (Sp), Frank Willy Djuvik (Frp), Hilmar Høl (Ap), fylkesrådmann Tore Eriksen og Stein Malkenes (MDG).

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Kva seier kommunalministeren?

Det vart også stilt spørsmål om kommunalminister Jan Tore Sanner (H) vil godta at fylkeskommunen prøver å halde verdiar for seg sjølve. Det kommenterte fylkesrådmann Tore Eriksen:

– Vi veit ikkje kva kommunalministeren vil gjere med dette. Vi prøvde å spørje han om det i eit møte. Men vi fekk ikkje noko svar.

Han utdjupa vidare:

– SFE har fått nokre juridiske råd. Og det er leiinga og styret i SFE som har råda oss til å opprette eit holdingselskap. Men eg vil ha dialog med dei juristane vi leiger inn, før eg gjennomfører dette.

Eit fleirtalet med Senterpartiet og Arbeidarpartiet i spissen vedtok at det vart som fylkesrådmannen hadde innstilt.

Fylkesrådmannen tek sikte på å underskrive avtale med konsulentar på nyåret.

Fylkespolitikarar diskuterer på gangen

PÅ GANGEN: Partia hadde gruppemøte på gangen. I forgrunnen står Høgre, Venstre, Frp og MDG. I bakgrunnen står Arbeidarpartiet.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Styreleiar: – Det einaste rette

SFE har, etter kontakt med juristar, råda politikarane til å opprette eit holdingselskap. Per Atle Kjøllesdal, styreleiar i SFE, er trygg på vedtaket.

– Eg er godt nøgd, og ser på vedtaket som det einaste rette.

Kjøllesdal forstår godt at fylkespolitikarane har vore nervøse for kva som skal skje med verdiane til selskapet i ein Vestlandsregion.

– Det er ikkje vanskeleg å forstå at folk er urolege. Vedtaket aleine vil ikkje sikre at verdiane blir i fylket sånn sett, men eg trur politikarane har valt eit nyttig reiskap.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.