NRK Meny
Normal

Slik låg den drektige kolla og leid i timevis

– Lidingane kolla hadde til den vart avliva, er det ikkje tvil om, seier Erling Karstad i Eikefjord ettersøksring.

Påkøyrd kolle ved Storebru

PÅKØYRD: Med broten rygg låg kolla i timevis kloss inntil vegbana etter påkøyrsla ved Storebru. Både ho og kalven ho gjekk drektig med måtte bøte med livet.

Foto: Erling Karstad

Han snakkar om den drektige kolla som fredag måtte bøte med livet etter ei påkøyrsle ved Storebru i Flora.

I timevis låg kolla opp etter ein grusdunge. Tre-fire meter frå riksveg 5.

– Dyret hadde broten rygg og store skadar i bakre del, seier Erling Karstad.

Har ligge i timevis

Det var Karstad som rykte ut frå ettersøksringen for å avliva kolla. Kalven var tydeleg i live då mora vart avliva, men livet hans stod ikkje til å berge.

Det var forbipasserande, og ikkje bilføraren som køyrde på, som varsla. Truleg skjedde påkøyrsla tidleg om morgonen., då dei fleste hjortepåkøyrslane skjer.

– Vi fekk melding i 13-tida. I mellomtida har mange truleg køyrt forbi, som heller ikkje har meldt ifrå. Det er ikkje naturleg for eit friskt dyr å leggje seg ned så tett opp til vegen, seier Karstad.

– Meld ifrå

Etter hendinga oppmodar ettersøksringen på sine eigne nettsider om å melde frå om påkøyrde dyr. Karstad og leiar i ringen, Birger Solheim, seier dei årleg har tre-fire tilfelle med hjortepåkøyrslar som ikkje blir varsla.

– Men det er hendingar som blir fanga opp. Talet er nok langt høgare, seier Solheim.

– Hjorten spring ofte til skogs og lir der, og nokre bilførarar friskmelder dyra sjølve. I fjor hadde vi ein bukk som bilførar meinte var uskadd. Dyret fann vi i skogen med nedste del av foten hengande etter ei skinnfille, seier Karstad.

Straffbart

I fjor hadde ringen totalt 42 ettersøk knytt til påkøyrslar.

– Eg forstår ikkje kvifor ein ikkje kan melde ifrå. Det er ikkje straffbart å vere uheldig å køyre på eit dyr. Men det er straffbart å ikkje melde frå om det, seier Solheim.

Operasjonsleiar Trond Hatlenes ved Sogn og Fjordane politidistrikt meiner bilførarar generelt sett er flinke til å melde frå om påkøyrslar.

– Det er viktig å melde ifrå, seier han og viser til Vegtrafikklova § 12, «plikter ved trafikkuhell»:

«Kvar og ein som med eller utan skyld er blanda inn i trafikkuhell, skal straks stogge og hjelpe personar og dyr som er komne til skade, og elles delta i dei tiltak som uhellet gir grunn til.»

– Det gjeld også dei som køyrer forbi. Finn vi ut kven som har brote lova, så blir det anmeldt og reaksjon, seier han.

Unngå dyrelidingar

I vinter og vår har det vore svært mange hjortepåkøyrslar . Dette kan skuldast mykje snø og matmangel i høgda.

– Hjorten har vore veldig svolten den siste månaden, og har difor beita inntil vegbana der graset blir tidlegare grønt enn i skogen, seier Solheim og oppmodar bilistar på det sterkaste om å melde ifrå.

– Det er ein vinn-vinn-situasjon. Dyra slepp unødige lidingar ved at vi kjem raskare fram. Dessutan, melder du ikkje ifrå, så taper ein pengar eller bonuspoeng ved skade på bilen.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.