Slik feirar dei jonsok på omsorgssenteret

I kveld vert det feira jonsok over heile landet. På Gloppen omsorgssenter har dei sin eigen tradisjon.

På omsorgssenteret i Gloppen feira dei jonsok med brudefølgje.

FESTLEG JONSOK: Austrheim spelemannslag spelar opp til dans under jonsokfeiringa på omsorgssenteret i Gloppen.

Der får bebuarane rømmegraut, oppleve levande musikk, dans og unge brudepar.

Åtte år gamle Emil Helgheim går i andre klasse på Sandane skule. Han fekk for første gong æra av å vere brudgom på den tradisjonelle feiringa. Brudefølgjet fekk stor applaus når dei var ferdige med innmarsjen.

Emil var brudgom på jonsokfeiringa

BRUDGOM: Emil Helgheim (8) fekk æra av å vere brudgom og gjekk først i rekkja under innmarsjen.

Foto: Marianne Rotihaug / NRK

– Det var kjekt å sjå at dei gamle vart glade, seier han.

For bebuar Rasmus Bergheim byr jonsokfeiringa alltid på gode opplevingar. For høvet var han staseleg pynta med slips og skjorte.

– Vi må kle oss opp, det er jo så mange fine damer til stades her, veit du, seier han.

(Artikkelen held fram under biletet)

Rasmus Bergheim kosar seg på jonsokfeiring

KJEKT: For Rasmus Bergheim er jonsokfeiringa eitt av høgdepunkta i løpet av året.

Foto: Marianne Rotihaug / NRK

Einingsleiarane Cecilie Helgheim og Iren Knutsen Utheim fortel at jonsokfeiringa på omsorgssenteret har lange tradisjonar. Det vert lagt ned ein skikkeleg innsats i forkant for å gje bebuarane ein ordentleg fest å sjå fram til.

– Dei tykkjer det er veldig triveleg og det er noko dei tenkjer på kvart år når det nærmar seg. Det er ein sosial happening, seier Cecilie Helgheim.

Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.
Mange hoppbakkar i Norge ligg som attgrodde monument frå ei gløymd stordomstid. Og utan hoppbakkar forsvinn også skihopparane. Men på Hafslo i Sogn og Fjordane held brødrene Lomheim hoppsporten i live med hundrevis av dugnadstimar, i håp om ein gong å sjå nye rekruttar sleppa seg frå bommen.