NRK Meny
Normal

Slepp å sende 280 tonn akkar tilbake til Asia

Departementet overprøver Mattilsynet – Domstein får importere agn trass feil i papira.

Store deler av vinterens torskefiske kan stå i fare. For Mattilsynet har tatt beslag i 280 tonn agn, på grunn av feil i tollpapira.

FRYKTA STORE TAP: Kvart fartøy i flåten kan tape 10–12 millionar, sa leiaren i fiskarlaget til NRK tidlegare i veka. Sjå TV-sak frå Vestlandsrevyen.

– Mattilsynet tek avgjerda til etterretning, og vi har informert importøren om at dei kan importere akkaren, seier seksjonssjef Malin Florvåg i Mattilsynet.

Ein feil i tollpapira sette kjeppar i hjula for Domstein-konsernet sin import av 13.000 pakkar med blekksprut, nærmare bestemt 280 tonn akkar, som skulle nyttast som agn for torskefisket i Nord-Norge.

Sjølv om feilen i papira vart retta, kravde Mattilsynet at Domstein anten frakta akkaren tilbake til Sør-Korea for papirendring eller at konsernet måtte brenne agnet.

– Eit tullete vedtak frå nokon som skal ri ein paragraf heilt ut, sa Jarl Magne Silden i fiskarlaget i Sogn og Fjordane.

Jarl Magne Silden

BRA, MEN..: Jarl Magne Silden er nøgd med avgjerda frå departementet, men synest ikkje noko om at slike situasjonar skal kunne oppstå.

Foto: Vidar Gudvangen / NRK

– Kjempegreier at dei tek til vit

Domstein-konsernet sende via sine advokatar ein klage på vedtaket til nærings- og fiskeridepartementet. No har departementet overprøvd Mattilsynet si avgjerd etter ei heilskapleg vurdering.

– Det er kjempegreier at dei no tek til vit. Men det burde ikkje vere naudsynt at slike ting skal skje, seier Silden til NRK.

– Departementet står som politisk styresmakt friare til å ta omsyn til fleire forhold og til å utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen. Dei har lagt særleg vekt på dei store næringsmessige konsekvensane av å nekte import av dette partiet, forklarer Florvåg i Mattilsynet.

Ho legg til at departementet også har lagt vekt på at akkaren berre skal nyttast i Norge, og samstundes ikkje til menneskemat.

Malin Florvåg

ENDRAR IKKJE: Malin Florvåg i Mattilsynet meiner regelverket ikkje gir særleg rom for skjønsmessige vurderingar.

Foto: Arne Stubhaug / NRK

Mattilsynet endrar ikkje den strenge praksisen

Domstein-konsernet i Måløy importerer seks millionar kilo akkar i året, rundt 90 prosent av totalimporten til Norge. No må Mattilsynet oppheve beslaget på 280 tonn akkar.

– Er de nøgde med avgjerda?

– Vi tek avgjerda med oss. Men denne saka vil ikkje endre praksisen ved grensekontrollstasjonane. Vi utgjer EU si yttergrense ved import frå tredjeland, og har eit ansvar for å sikre at importen tilfredsstiller det strenge regelverket. Det gir lite rom for skjønsmessige vurderingar, seier Florvåg.

Det har Silden lite til over for.

– Det må berre importørane ta konsekvensen av, og heller importere til Europa og ta det inn i Norge med bil, slik at varene allereie er klarerte før dei kjem inn til landet, seier han.

Bønder føler seg ikkje trygge på vegen med traktor
Orkanen Tor var ikkje ekstrem nok
Ordninga bør endrast