NRK Meny

Slepp å betale for cruiseprotest

Aurland kommune kan ikkje straffe Anders og Sue Fretheim for å skilte med «No cruise shit». Det slår Fylkesmannen fast. Ekteparet fekk eit gebyr på 2500 kroner for å ha sett opp skiltet på taket av ei sjøbu, og kommunen meinte det var i strid med plan- og bygningslova. Men no er vedtaket oppheva.

Cruiseprotest i Flåm
Foto: Arne Veum / Aurlendingen
Orkanen Tor var ikkje ekstrem nok
Ordninga bør endrast
GILGAMESH - Kongen som nekta å døy