Lanserer Vikjatrippelen for å dra endå fleire sprekingar til bygda

Dei tre løpa i Vik vert no samla under namnet Vikjatrippelen. Målet er å få flest mogleg til å delta på både Suten opp, Vidasete opp og Mensen Ernst Minneløp.

Vikjatrippelen

BRATT OG LANGT: Vikjatrippelen består av løpa f.v. Vidasete opp i Feios, Suten opp i Vik og Mensen Ernst Minneløp i Fresvik.

Foto: privat

– Vi tenkte i grunn på det allereie i fjor, men då gjekk tida litt for fort, så vi vart for seine til å gjere noko med det, seier Monica Fedje Midlang, som er med i styret for Vidasete opp, motbakkeløpet i Feios.

Vidasete opp vert arrangert for niande gong i år og startar på Lunde på 400 m.o.h. og går fire kilometer på sti opp til toppen der ein kan skode utover Sognefjorden på 1227 m.o.h.

I bygda Fresvik har dei i 27 år arrangert Mensen Ernst Minneløp, eit 15,3 kilometer langt løp som har stigning på totalt 340 høgdemeter.

Ønskjer å tilby løparane meir

I Vik starta dei for tre år med Suten opp, der ein startar på Vikøyri 2 m.o.h. og fyk rett på 1,4 kilometer der ein gjer unna 500 høgdemeter før ein kjem i mål ved Stølen Skorge.

Alle løpa har hatt god deltaking, men no håpar Vik IL, Feios IL og IL Modig at ein kan lokke endå fleire løparar ved å samle løpa under Vikjatrippelen.

– Vi håpar dette vert eit godt og attraktivt tilbod til alle som tykkjer det er kjekt med nye utfordringar, og som likar å ha noko å strekkje seg etter. Vi håpar å kunne tilby løparane eit endå betre tilbod, seier Midlang.

Ho peikar på at sidan løpa er litt forskjellige, kan det få fleire til å søkje nye utfordringar.

– Dei er varierte både med tanke på stigning og lengd, så då bør det vere noko som treffer fleire, seier Midlang.

(Artikkelen held fram under biletet)

Vikjatrippelen

GLER SEG: Gyda Bøthun (Mensen Ernst Minneløp), Berit Kolltveit (Suten opp) og Monica Fedje Midlang (Vidasete opp) håpar mange løparar finn vegen til Vik.

Foto: privat

Ønskjer å syne fram bygdene

Som gulrot, lokkar idrettslaga med premiering for dei tre damene og dei tre herrane som har samla best tid i dei tre løpa.

– Førstepremie er 4.000, andrepremie er 2.500 og tredjepremie er 1.500 kroner, seier Midlang.

Det er som før også vanleg premiering i kvart løp.

– Dette er løp som går i storslegen natur, og vi vil gjerne syne fram bygdene våre. Det finst heilt sikkert også folk i kommunen vår som ikkje har vore på alle tre stadane, så her er det moglegheiter, seier Midlang, som også gjerne vil ha løparar frå andre stadar i fylket på startlista.

– Vi har hatt deltakarar frå heile fylket til fleire av løpa, og det håpar vi held fram, seier Midlang.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.