Slakke liner skal lokke ungane til bevegelse

– Dette er blitt ein fantastisk slakk line-park. Denne blir til stor glede for mange, seier ein nøgd Kai Vidar Nygård i Førde.

Har laga slakkline park i Førde på dugnad

SJÅ TV-SAKA: Etter mange dugnadstimar er no slakk line-parken i Førde opna. Til stor glede for både små og store. Foto: Alf Vidar Snæland.

Kai Vidar Nygård

INITIATIVTAKAR: Kai Vidar Nygård har stått på for å få på plass slakk line-parken.

Foto: Alf Vidar Snæland

Den tidlegare fotballspelaren er initiativtakar til det nye aktivitetstilbodet i bydelen Viebøen.

Det er lagt ned dugnadstimar for 20.000 kroner, i tillegg til at det er lagt 20.000 kroner i reine pengar på bordet for å få på plass parken, som skal vere til glede for både små og store.

Måndag kunne den endeleg opnast på Viebøen i Førde. I følgje Kai Vidar «Kelly» Nygård er dette den andre slakk line-parken i Sogn og Fjordane.

– Vi har laga denne for at ungane skal utvikle seg motorisk. Vi har tenkt mangfald og at flest mogleg skal få utvikle seg. I tillegg tykkjer eg det er veldig kjekt å gå på line sjølv, ler han.

Laga på dugnad

I Førde finst det mellom anna mange ballbingar og sandvolleybanar. Difor meinte Nygård, som sjølv bur på Viebøen, at slakke liner måtte på plass. Målet er å lokke alle aldrar til dei lange, slakke linene som er spente fast mellom høge stolpar.

– Vi måtte finne på noko nytt som kunne glede ungane her, seier han.

Ungane jublar over parken og prøver seg på balansekunster. Det er ikkje berre-berre å halde seg oppreist på skjelvande liner.

Anlegget er laga på dugnad med den tidlegare fotballspelaren i spissen.

– Vi har eit fantastisk bra samhald og det er ikkje vanskeleg å få folk med på dugnad.

Har fått pengestøtte

Trond Ueland

IMPONERT: Kommunalsjef Trond Ueland rosar det nye tilbodet på Viebøen.

Foto: Alf Vidar Snæland

Men eit slikt anlegg kostar pengar og noko har kome frå spelemidlar. Nygård har eit godt råd til alle andre som vil lage seg ein slakk line-park.

– Gå i dialog med kommunen. Vi har opplevd dei som positive og har god kontakt med både Førde kommune og fylkeskommunen.

Oppmodar andre om å gjere det same

Kommunalsjef Trond Ueland var på plass under opninga av parken i går. Han er imponert over det han fekk sjå.

– Dette er eineståande og viser eit stort engasjement. Parken har ikkje kosta så mykje og nokre av pengane har kome frå spelemidlar. Mange kunne vore flinkare til å søkje om desse pengane.

Ta kontakt med kommunen om du sit inne med gode løysingar for eit godt og aktivt nærmiljø, oppmodar Ueland.